Tamamlanan Projeler

<< Geri2/19İleri >>
Toplam kayıt: 368, Gösterilen 21-40 arası
Sira No Ad Fakülte Bölüm Dönem
21 SAĞ-BAP-A-140316-93 Paklitaksel direncine neden olan mekanizmaların araştırılması amacıyla, PC-3, DU-145 ve VCaP prostat kenser hücre hatlarından paklitaksele (taxol) dirençli prostat kanseri hücre hatlarının oluşturulması. TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ABD 2016
22 SAĞ-BAP-A-140316-87 Giresun Üniversitesi Yeleşkesinde Gıda Çalışanlarının El Hijyen Durumlarının Değerlendirilmesi ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 2016
23 SAĞ-BAP-A-140316-86 HASTALARIN HEMŞİRELERE YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, KURUM YÖNETİCİLERİNİN SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 2016
24 SAĞ-BAP-A-140316-81 Öğrenci Hemşirelere Öfkeli ve Saldırgan Bireyin Yönetimi Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2016
25 FEN-BAP-D-150616-121 Numerical Investigation of Coefficient of Friction in Copper Powder Compaction Process at Micro Scale MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2016
26 FEN-BAP-C-150616-125 Çoruh Nehri, Melet Irmağı ve Harsit Çayı Sedimentlerinde Solunum Oranlarının Belirlenmesi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 2016
27 FEN-BAP-C-150616-124 GİRESUN'UN ÇEVRESEL DOĞAL RADYOAKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK 2016
28 FEN-BAP-C-140316-05 KESTANE (Castanea sativa) TOHUMUNDAN SAFLAŞTIRILMIŞ LİPAZ ENZİMİNİN ÇEŞİTLİ TAŞIYICILARA İMMOBİLİZASYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2016
29 FEN-BAP-C-140316-04 PAPATYADAN (Matricaria chamomilla L.) SAFLAŞTIRILAN LİPAZ ENZİMİNİN İNHİBİSYON AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2016
30 FEN-BAP-C-140316-02 Parmotrema perlatum (Hudson) M. Choisy ve Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy türlerinin antimikrobiyal, antioksidan ve antitirosinaz aktivitel FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 2016
31 FEN-BAP-A-140316-79 Denizel aktinomisetlerin endüstriyel enzim üretim kapasitelerinin saptanması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 2016
32 FEN-BAP-A-140316-76 Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılım gösteren Alkanna Tinctoria bitkisi kökünden alkannin, shikonin ve türevlerinin ekstraksiyonu ve stabilitelerinin incelenmesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 2016
33 FEN-BAP-A-140316-75 Sediment Kalitesi İncelenmesinde Kalite İndeks Modellerinin Uygulanması: Aksu Deresi Örneği FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 2016
34 FEN-BAP-A-140316-74 Tavuk Kıymalarının Raf Ömrünün Bitkisel Ekstrakt Konsantrasyonları ve Depolama Süresine Bağlı Olarak Matematiksel Modellemesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2016
35 FEN-BAP-A-140316-73 Karma Yağ Fabrikası Atıksuyu Arıtımında Elektrokoagülasyon Yöntemi: Teknik ve Ekonomik Analiz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2016
36 FEN-BAP-A-140316-72 Epoksi reçine ve Karbon Nanotüp içeren Selüloz Asetat Mikrokapsüllerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2016
37 FEN-BAP-A-140316-71 Destek Tabakalı Sıvı Membranların Hazırlanması ve Ağır Metallerin Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2016
38 FEN-BAP-A-140316-70 Yeni 1, 3-distal Difenil(4-piperidin)metanol Substitue Kaliks[4]aren Türevinin Sentezi, Fe3O4 Nanopartiküllere İmmobilizasyonu ve Toksik Arsenat İyonunun Seçimli Olarak Sulardan Uzaklaştırılmasında Kullanılması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2016
39 FEN-BAP-A-140316-63 Bazı ağır metallerinin sulardan giderilmesinde kullanılacak kaliksaren tabanlı modifiye polimerik membranların sentezi ve karakterizasyonu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2016
40 FEN-BAP-A-140316-62 Usnea longissima Ach. Likeninin Antiüreaz, Antielastaz, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 2016
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi