Tamamlanan Projeler

<< Geri1/19İleri >>
Toplam kayıt: 375, Gösterilen 1-20 arası
Sira No Ad Fakülte Bölüm Dönem
1 SOS-BAP-A-170417-119 Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamada Küresel Çevresel Yönetişimin Önemi: Uluslararası Uygulamalar, Müeyyideler ve Etkinlik İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
2 SOS-BAP-A-160317-69 MECMÛ'A-İ EŞ'ÂRLARDA FUZÛLÎ?YE AİT ŞİİRLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2017
3 SOS-BAP-A-160317-68 GİRESUN İLİ YER ADLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2017
4 SOS-BAP-A-160317-65 Karadeniz'den Ege Denizi'nin Ötesine Karşılıklı Mübadele Hareketliliği: Giresun'dan Yunanistan'a Kültürel Belleğin Varlığı Üzerine Bir Alan Araştırması İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2017
5 FEN-BAP-HD-190617-148 1-Parametreli Kapalı Uzay Hareketi Altında İzdüşüm Eğrilerinin Kinetik Enerjisi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2017
6 FEN-BAP-C-160317-08 Ordu Çalışlar ve Akçaova Dereleri Sedimentlerinde Ağır Metal Birikimi DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2017
7 FEN-BAP-C-160317-06 Rüzgar Türbin Kanatları İçin Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2017
8 FEN-BAP-C-160317-04 1-Vinilimidazol Ligantlı Bazı Metal-Metakrilatların Sentezi, Karakterizasyonu ve Polimerlerinin Metal İyon Baskılama Özellikleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2017
9 FEN-BAP-A-160317-51 Click Kimyası Yöntemi ile Graft Kopolimerler Sentezi ve Karakterizasyonu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2017
10 FEN-BAP-A-160317-49 Tangent Demet Üzerinde Almost Lorentzian r-Paracontact Yapıların Liftlere Göre (Kovaryant ve Lie) Türevleri ile (1, 1)-Tensör Demeti üzerinde Yapıların integrallenebilirlik şartları ve Cheeger-Gromoll tipli metriklerin Türevleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2017
11 FEN-BAP-A-160317-39 Farklı İşlem Sıcaklıkları ve Sürelerinde Kavrulmuş Fındıkların Akrilamid İçeriklerinin Belirlenmesi ve Renk İle İlişkilendirilmesi DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2017
12 EĞT-BAP-C-160317-18 TGA (TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA) YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNE DAYALI GENEL KİMYA LABORATUVAR DENEYLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2017
13 SOS-BAP-D-150316-118 From Pax Ottomana to Turkish Peace: Zero Problem Policy with the Neighbors İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2016
14 SOS-BAP-C-140316-09 Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı İlhakına Uluslararası Tepkiler İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2016
15 SOS-BAP-A-140316-99 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Uygulamalarının Erişilebilirlik ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2016
16 SOS-BAP-A-140316-97 Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinde Rüzgar Gücü: Model Ülke Danimarka İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2016
17 SOS-BAP-A-140316-101 Küresel Finansal, Ekonomik Krizin Sahra Altı Afrika Ülkelerinin ve Baltık Ülkelerinin Ekonomilerine Etkilerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2016
18 SAĞ-BAP-D-150316-119 THE AWARENESS OF CRITICAL VALUES BY CLINICIANS TIP FAKÜLTESİ Biyokimya ABD 2016
19 SAĞ-BAP-C-140316-08 Glikozillenmiş Tırnak Proteinlerinin Biyolojik Varyasyon ve Referans Değişim Değerlerinin Belirlenmesi TIP FAKÜLTESİ Biyokimya ABD 2016
20 SAĞ-BAP-C-140316-07 Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Gram negatif bakterilerde integron gen kasetlerinin ve antibiyotik direnç genlerinin moleküler karakterizasyonu TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ABD 2016
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi