Tamamlanan Projeler

<< Geri1/23İleri >>
Toplam kayıt: 445, Gösterilen 1-20 arası
Sira No Ad Fakülte Bölüm Dönem
1 SOS-BAP-C-160317-21 Giresun'da Türk Su Kültünün İzleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 2017
2 SOS-BAP-A-170417-119 Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamada Küresel Çevresel Yönetişimin Önemi: Uluslararası Uygulamalar, Müeyyideler ve Etkinlik İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
3 SOS-BAP-A-160317-71 Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İŞLETME YÖNETİMİ 2017
4 SOS-BAP-A-160317-69 MECMÛ'A-İ EŞ'ÂRLARDA FUZÛLÎ?YE AİT ŞİİRLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2017
5 SOS-BAP-A-160317-68 GİRESUN İLİ YER ADLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2017
6 SOS-BAP-A-160317-67 ABD'ye Göç Etmiş Olan Yağlıdereliler'in Girişimcilik Özelliklerinin Araştırılması İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
7 SOS-BAP-A-160317-65 Karadeniz'den Ege Denizi'nin Ötesine Karşılıklı Mübadele Hareketliliği: Giresun'dan Yunanistan'a Kültürel Belleğin Varlığı Üzerine Bir Alan Araştırması İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2017
8 SAĞ-BAP-HD-190617-147 Kronik Uyku Yoksunluğunun TAS, TOS, Visfatin, Syndecan-4, GDF-15 Seviyeleri Üzerine Etkisinin Deneysel Rat Modelinde Değerlendirilmesi TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2017
9 SAĞ-BAP-C-160317-15 Giresun'daki Parklarda Parazitlerin Yaygınlığı TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ABD 2017
10 SAĞ-BAP-A-160317-89 Kronik REM uyku yoksunluğunun lipocalin-2, NOS-3, interlökin-6, cardiotropin-1 düzeyleri ile kardiyovasküler sistem üzerine etkisinin değerlendirilmesi:Deneysel Sıçan Modeli TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2017
11 SAĞ-BAP-A-160317-77 Giresun İl Merkezinde Evde Yaşayan Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı Bilinci SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 2017
12 SAĞ-BAP-A-160317-76 Obez Ergenlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Eğitiminin Fizyo-Psikososyal ve Metabolik Parametrelere Etkisi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2017
13 SAĞ-BAP-A-160317-25 65 Yaş Üstü Hipertansiyon Hastalarının Kan Basıncı Ölçüm ve Takiplerine İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2017
14 SAĞ-BAP-A-160317-22 İbuprofenin parenteral formunda mikrobiyal üremenin incelenmesi. TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2017
15 FEN-BAP-HD-190617-148 1-Parametreli Kapalı Uzay Hareketi Altında İzdüşüm Eğrilerinin Kinetik Enerjisi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2017
16 FEN-BAP-C-160317-11 İlk Defa Sentezlenen Eperezolit Bileşiklerinin Antioksidan ve Anti-üreaz Aktivitelerinin İncelenmesi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2017
17 FEN-BAP-C-160317-09 Ordu Akçaova Deresi Su Kalitesi ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2017
18 FEN-BAP-C-160317-08 Ordu Çalışlar ve Akçaova Dereleri Sedimentlerinde Ağır Metal Birikimi DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2017
19 FEN-BAP-C-160317-06 Rüzgar Türbin Kanatları İçin Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2017
20 FEN-BAP-C-160317-04 1-Vinilimidazol Ligantlı Bazı Metal-Metakrilatların Sentezi, Karakterizasyonu ve Polimerlerinin Metal İyon Baskılama Özellikleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2017
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi