Devam Eden Projeler

<< Geri2/17İleri >>
Toplam kayıt: 322, Gösterilen 21-40 arası
Sıra No Ad Fakülte Bölüm Dönem
21 SAĞ-BAP-C-160317-13 Giresun Bölgesindeki Süt Hayvancılığı İle Uğraşan Kişilerde MRSA Taşıyıcılık Oranı TIP FAKÜLTESİ Microbiyoloji ve Klin. Mikr. ABD 2017
22 SAĞ-BAP-A-160317-89 Kronik REM uyku yoksunluğunun lipocalin-2, NOS-3, interlökin-6, cardiotropin-1 düzeyleri ile kardiyovasküler sistem üzerine etkisinin değerlendirilmesi:Deneysel Sıçan Modeli TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2017
23 SAĞ-BAP-A-160317-88 ACİNETOBACTER BAUMANNİİ MEDİASTİNİTİNDE KOLİSTİN TEDAVİSİNE KAFEİK ASİT FENETİLESTER EKLENMELİ Mİ?: DENEYSEL RAT MODELİ TIP FAKÜLTESİ Enfeksiyon Hast. ABD 2017
24 SAĞ-BAP-A-160317-87 Over Torsiyonunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Yeni Bir Yöntem; Uzak Doku İskemisi TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST.VE DOĞUM 2017
25 SAĞ-BAP-A-160317-86 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE PULSE FİELD GEL ELEKTROFOREZİ İLE KLONAL İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ABD 2017
26 SAĞ-BAP-A-160317-84 Bir Türk Popülasyonunda Tiroid Kanseri ve XRCC6 Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyoloji ABD 2017
27 SAĞ-BAP-A-160317-82 RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN AKUT PANKREATİT MODELİNDE URTICA DIOCICA (ISIRGAN OTU)'NIN TEDAVİ ÜZERİNE ETKİLERİ TIP FAKÜLTESİ Patoloji ABD 2017
28 SAĞ-BAP-A-160317-81 RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN İSKEMİ-REPERFÜZYON MODELİNDE URTICA DIOCICA (ISIRGAN OTU)'NIN TEDAVİ ÜZERİNE ETKİLERİ TIP FAKÜLTESİ Genel Cerrahi ABD 2017
29 SAĞ-BAP-A-160317-78 Paketlenmiş Süt Ürünlerinde Muhafaza Süresinin Fitalat Migrasyonu Üzerine Etkisi ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 2017
30 SAĞ-BAP-A-160317-77 Giresun İl Merkezinde Evde Yaşayan Yaşlılarda Sağlık Okuryazarlığı Bilinci SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 2017
31 SAĞ-BAP-A-160317-76 Obez Ergenlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Eğitiminin Fizyo-Psikososyal ve Metabolik Parametrelere Etkisi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2017
32 SAĞ-BAP-A-160317-75 Ratlarda deneysel gonartrozda H2S?in etkinliğinin araştırılması TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ABD 2017
33 SAĞ-BAP-A-160317-74 rat tibia deneysel akut osteomyelit modelinde sodyum hipokloritin (NaOCl) etkinliğinin araştırılması TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ABD 2017
34 SAĞ-BAP-A-160317-73 Doksorubisin ile kalp yetmezliği oluşturulmuş ratlarda fındık yağının proflaktik etkisinin incelenmesi TIP FAKÜLTESİ Kalp Damar Cer. ABD 2017
35 SAĞ-BAP-A-160317-64 CİSPLATİN İLE OLUŞTURULAN OVER HASARINDA NAC VE ETİL PİRUVAT KULLANIMININ KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST.VE DOĞUM 2017
36 SAĞ-BAP-A-160317-50 Giresun ve çevresinde yayılış gösteren Corylus avellana (fındık) liyofilizatının meme kanseri hücrelerindeki antikanser etkilerinin araştırılması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2017
37 SAĞ-BAP-A-160317-25 65 Yaş Üstü Hipertansiyon Hastalarının Kan Basıncı Ölçüm ve Takiplerine İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2017
38 SAĞ-BAP-A-160317-22 İbuprofenin parenteral formunda mikrobiyal üremenin incelenmesi. TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2017
39 SAĞ-BAP-A-100517-125 Deneysel Over Torsiyon Modelinde Plazma SCUBE1'in Tanısal Değeri TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI 2017
40 FEN-BAP-H-010617-143 Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü Altyapı ve Geliştirme Projesi BAP KOORDİNASYON BİRİMİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ 2017
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi