Devam Eden Projeler

<< Geri2/12İleri >>
Toplam kayıt: 222, Gösterilen 21-40 arası
Sıra No Ad Fakülte Bölüm Dönem
21 SAĞ-BAP-A-230218-83 Os nazalede osteotomi sonrası hyaluronik asit kullanımının kemik iyileşmesine etkisi: deneysel tavşan modeli TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2018
22 SAĞ-BAP-A-230218-81 Hidrojen sülfürün sığır retinal arteri üzerine vazodilatör etkisinde kalsiyum duyarsızlaşması sağlayan mekanizmaların rolünün moleküler düzeyde değerlendirilmesi TIP FAKÜLTESİ Farmakoloji ABD 2018
23 SAĞ-BAP-A-230218-80 Paklitaksele karşı dirençli hale getirilmiş ve dirençli olmayan prostat kanseri hücrelerinde kök hücre özellikleri ile ilişkili genlerin ekspresyon düzeylerinin araştırılması. TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ABD 2018
24 SAĞ-BAP-A-230218-72 IN VITRO FERTİLİZASYON SİKLUSU UYGULANAN DÜŞÜK OVER REZERVLİ KADINLARDA MİKRODOZ FLARE-UP GONADOTROPİN RELEASING HORMON (GNRH) AGONİST VEYA GNRH ANTAGONİST PROTOKOLLERİNİ TAKİBEN LH EKLENEN VE EKLENMEYEN GRUPLARDA GRANÜLOZA HÜCRELERİNİN APOPİTOZİS ORANININ KARŞILAŞTIRILMASI TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST.VE DOĞUM 2018
25 SAĞ-BAP-A-230218-67 Gebelerde Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi ve Davranışların Değerlendirilmesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2018
26 SAĞ-BAP-A-230218-08 KİNEZYOBANTLAMA UYGULAMASININ DİSMENORE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2018
27 FEN-BAP-A-300318-92 Kuzey Anadolu'da Yayılış Gösteren Bazı İğne Yapraklı ve Yaprak Döken Ağaç Türlerinin Flavonoid İçeriklerinin HPLC-MS Yöntemi ile Belirlenmesi ŞEBİNKARAHİSAR FEYZİ KIRAÇ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 2018
28 FEN-BAP-A-300318-91 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN YENİLEBİLİR BİTKİ TÜRLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ VE FENOLİK BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2018
29 FEN-BAP-A-300318-90 Giresun İli Oto Yıkama Merkezlerindeki Atık Su İçeriğinin Ağır Metal Yönünden İncelenmesi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2018
30 FEN-BAP-A-230218-53 Bazı Karbolin Türevlerinin Sentezine Yönelik Yeni Metotların Geliştirilmesi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 2018
31 FEN-BAP-A-230218-52 Sınır koşulunda özdeğer parametresi bulunan fuzzy sınır değer probleminin özdeğer ve özfonksiyonları FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2018
32 FEN-BAP-A-230218-51 TOKSİK SEVİYELERDEKİ AĞIR METALLERİN ADAÇAYI BİTKİSİNİN ANTOKSİDAN KAPASİTESİ VE FOTOSENTETİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ 2018
33 FEN-BAP-A-230218-50 Usnea longissima Ach. Türünün Farklı Ektraktalarının Bazı Bitki Patojeni Bakterileri Üzerine Etkisi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 2018
34 FEN-BAP-A-230218-49 Stokastik Diferansiyel Denklemler (SDD) için Nümerik Çözüm Yaklaşımı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2018
35 FEN-BAP-A-230218-48 Homotetik olmayan Kapalı Düzlemsel Hareket Altında İzdüşüm Eğrisi İçin Holditch Teoremi ve Bazı Özellikleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2018
36 FEN-BAP-A-230218-47 9-[(5-Nitropyridin-2-aminoethyl) iminiomethyl]-anthracene (NAMA) Organik Tabaka Arayüzeyli Metal, Yarıiletken Aygıtların Sıcaklığa Bağlı Karakteristik Parametrelerinin Araştırılması MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2018
37 FEN-BAP-A-230218-46 Geleneksel Giresun-Zeytinlik Evlerinde Kullanılan Ağaç Malzemenin Odun Özelliklerinin Araştırılması TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU HARİTA VE KADASTRO 2018
38 FEN-BAP-A-230218-45 Giresun?da ilk defa yetiştirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash) bitkisinin köklerinde uçucu yağ içeriğinin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2018
39 FEN-BAP-A-230218-44 ORDU İLİNDEN TOPLANAN LİKEN VE YOSUNLARDA Cs-137 NİN EKOLOJİK YARI ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK 2018
40 FEN-BAP-A-230218-43 Giresun yöresine ait taflan, dut ve üzüm pekmezlerinin fenolik madde ve antioksidan aktiviteleri bakımından karşılaştırılması SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2018
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi