Devam Eden Projeler

<< Geri1/10İleri >>
Toplam kayıt: 184, Gösterilen 1-20 arası
Sıra No Ad Fakülte Bölüm Dönem
1 SOS-BAP-C-160317-21 Giresun'da Türk Su Kültünün İzleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 2017
2 SOS-BAP-C-160317-20 Enerji Tüketimi ve Karbon Salımı İlişkisi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 2017
3 SOS-BAP-C-160317-19 Giresun Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 2017
4 SOS-BAP-A-160317-83 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ekolojik Siyaset ve Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: İletişim Teknolojilerinin Rolü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 2017
5 SOS-BAP-A-160317-72 "GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANACAK OLAN WEB TABANLI KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BELİRLEME SÜREÇLERİNE OLAN ETKİSİNİN ANALİZ EDİLMESİ" EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2017
6 SOS-BAP-A-160317-71 Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İŞLETME YÖNETİMİ 2017
7 SOS-BAP-A-160317-70 Tüketicilerin Yeşil Ürünlere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Giresun Üniversitesinde Bir Uygulama İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
8 SOS-BAP-A-160317-67 ABD'ye Göç Etmiş Olan Yağlıdereliler'in Girişimcilik Özelliklerinin Araştırılması İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
9 SOS-BAP-A-160317-66 Üniversitelerin kurumsal imajını etkileyen faktörlerin ve yöntemlerin incelenmesi, Giresun Üniversitesi için öneriler: Model ülke Amerika Birleşik Devletleri. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
10 SOS-BAP-A-160317-62 Şeyhli Mahallesi (Giresun-Piraziz) ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 2017
11 SOS-BAP-A-160317-61 GİRESUN İLİNİN NÜFUS COĞRAFYASI (1927-2015) FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 2017
12 SAĞ-BAP-HD-190617-147 Kronik Uyku Yoksunluğunun TAS, TOS, Visfatin, Syndecan-4, GDF-15 Seviyeleri Üzerine Etkisinin Deneysel Rat Modelinde Değerlendirilmesi TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2017
13 SAĞ-BAP-C-160317-16 Meyerozyma guilliermondii'de pulse field jel elektroforezi-genomik DNA'nın restriksiyon enzim analizi için uygun enzimin belirlenmesi TIP FAKÜLTESİ Microbiyoloji ve Klin. Mikr. ABD 2017
14 SAĞ-BAP-C-160317-15 Giresun'daki Parklarda Parazitlerin Yaygınlığı TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ABD 2017
15 SAĞ-BAP-C-160317-14 Giresun bölgesinde geleneksel yöntemlerle üretilen fermente gıdalarda bulunan Lactobacillus türlerinin tanımlanması TIP FAKÜLTESİ Microbiyoloji ve Klin. Mikr. ABD 2017
16 SAĞ-BAP-C-160317-13 Giresun Bölgesindeki Süt Hayvancılığı İle Uğraşan Kişilerde MRSA Taşıyıcılık Oranı TIP FAKÜLTESİ Microbiyoloji ve Klin. Mikr. ABD 2017
17 SAĞ-BAP-A-160317-89 Kronik REM uyku yoksunluğunun lipocalin-2, NOS-3, interlökin-6, cardiotropin-1 düzeyleri ile kardiyovasküler sistem üzerine etkisinin değerlendirilmesi:Deneysel Sıçan Modeli TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2017
18 SAĞ-BAP-A-160317-88 ACİNETOBACTER BAUMANNİİ MEDİASTİNİTİNDE KOLİSTİN TEDAVİSİNE KAFEİK ASİT FENETİLESTER EKLENMELİ Mİ?: DENEYSEL RAT MODELİ TIP FAKÜLTESİ Enfeksiyon Hast. ABD 2017
19 SAĞ-BAP-A-160317-87 Over Torsiyonunda İskemi Reperfüzyon Hasarını Önlemede Yeni Bir Yöntem; Uzak Doku İskemisi TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST.VE DOĞUM 2017
20 SAĞ-BAP-A-160317-86 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE PULSE FİELD GEL ELEKTROFOREZİ İLE KLONAL İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ABD 2017
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi