Devam Eden Projeler

<< Geri1/9İleri >>
Toplam kayıt: 173, Gösterilen 1-20 arası
Sıra No Ad Fakülte Bölüm Dönem
1 SOS-BAP-A-230218-78 Devletin Sosyal Amaçlı Sigara Kullanımını Azaltmaya Yönelik Demarketing Uygulamalarının Tüketiciler Üzerinde Etkisi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İŞLETME YÖNETİMİ 2018
2 SOS-BAP-A-230218-77 ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ 2018
3 SOS-BAP-A-230218-76 Dil Kirliliği Bağlamında Giresun Merkez İş Yeri Adlandırmaları Üzerine Bir Araştırma FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2018
4 SOS-BAP-A-230218-75 GİRİŞİMCİLİĞİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ: MODEL ÜLKE FİNLANDİYA?DAKİ UYGULAMALAR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2018
5 SOS-BAP-A-230218-74 Türkiye'nin Enerji Öbeği Olma Stratejisi: Riskler ve Fırsatlar İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2018
6 SOS-BAP-A-230218-73 Giresun'da Kamu Yapıları Üzerinden Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU HARİTA VE KADASTRO 2018
7 SOS-BAP-A-230218-71 Turizm Bölgelerinin Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri İle Tanıtımı: Giresun Örneği MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018
8 SOS-BAP-A-230218-70 GİRESUN - BATLAMA ÇAYI HAVZASI SU DEĞİRMENLERİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 2018
9 SOS-BAP-A-230218-69 1930-1980 yılları arasında Endüstri Yapıları Üzerinden Periferde Kalkınma Hareketi; Giresun Örneği TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU HARİTA VE KADASTRO 2018
10 SOS-BAP-A-230218-68 Giresun Turizmindeki Gelişmelerin Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi TURİZM FAKULTESİ REKREASYON YöNETİMİ 2018
11 SOS-BAP-A-230218-66 Rus kaynaklarında 15 Temmuz ve yeni dönemde Türk-Rus ilişkilerinin gelişimi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2018
12 SOS-BAP-A-230218-64 Finansal tablo hile ve manipülasyonlarının değerlendirilmesinde veri madenciliği teknikleri kullanımı üzerine bir inceleme İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2018
13 SOS-BAP-A-230218-63 Fransa Milli Kütüphanesindeki (Bibliothèque Nationale De France) Türkçe Yazma Eserlerin İncelenmesi FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2018
14 SAĞ-BAP-A-230218-89 Bir Türk Popülasyonunda Esansiyel Hipertansiyon ve SLC6A2 Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Biyoloji ABD 2018
15 SAĞ-BAP-A-230218-88 Dezavantajlı Göçmen Ergenlerin Sosyal Kaygı Durumları ile Yaşam Biçimi Davranışı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2018
16 SAĞ-BAP-A-230218-87 Vulvodini Tanısıyla Operasyon Planlanan Hastaların Preoperatif Elastografi ile Değerlendirilmesi Ve Postoperatif Histopatolojik Spesmende Histokimyasal Belirteçlerin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması TIP FAKÜLTESİ Radyoloji ABD 2018
17 SAĞ-BAP-A-230218-86 Sıçanlarda bebeklik dönemi melamin maruziyetinin beyin dokusu üzerindeki etkilerinin araştırılması TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2018
18 SAĞ-BAP-A-230218-85 BDNF eksikliğinin ve endoplazmik retikulum stresinin GABAerjik sistem üzerine etkileri TIP FAKÜLTESİ Fizyoloji ABD 2018
19 SAĞ-BAP-A-230218-84 Alfa-Laktalbümin ve oleik asit komplekslerinin kolon kanseri hücrelerindeki sitotoksik aktivitesinin belirlenmesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2018
20 SAĞ-BAP-A-230218-83 Os nazalede osteotomi sonrası hyaluronik asit kullanımının kemik iyileşmesine etkisi: deneysel tavşan modeli TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2018
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi