Devam Eden Projeler

<< Geri1/17İleri >>
Toplam kayıt: 322, Gösterilen 1-20 arası
Sıra No Ad Fakülte Bölüm Dönem
1 SOS-BAP-C-160317-21 Giresun'da Türk Su Kültünün İzleri FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 2017
2 SOS-BAP-C-160317-20 Enerji Tüketimi ve Karbon Salımı İlişkisi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 2017
3 SOS-BAP-C-160317-19 Giresun Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 2017
4 SOS-BAP-A-170417-119 Sürdürülebilir Kalkınmayı Sağlamada Küresel Çevresel Yönetişimin Önemi: Model Ülke ABD'de Uygulamalar, Müeyyideler ve Etkinlik İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
5 SOS-BAP-A-160317-83 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Ekolojik Siyaset ve Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: İletişim Teknolojilerinin Rolü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 2017
6 SOS-BAP-A-160317-72 "GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANACAK OLAN WEB TABANLI KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BELİRLEME SÜREÇLERİNE OLAN ETKİSİNİN ANALİZ EDİLMESİ" EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2017
7 SOS-BAP-A-160317-71 Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İŞLETME YÖNETİMİ 2017
8 SOS-BAP-A-160317-70 Tüketicilerin Yeşil Ürünlere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Giresun Üniversitesinde Bir Uygulama İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
9 SOS-BAP-A-160317-69 MECMÛ'A-İ EŞ'ÂRLARDA FUZÛLÎ?YE AİT ŞİİRLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2017
10 SOS-BAP-A-160317-68 GİRESUN İLİ YER ADLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2017
11 SOS-BAP-A-160317-67 ABD'ye Göç Etmiş Olan Yağlıdereliler'in Girişimcilik Özelliklerinin Araştırılması İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
12 SOS-BAP-A-160317-66 Üniversitelerin kurumsal imajını etkileyen faktörlerin ve yöntemlerin incelenmesi, Giresun Üniversitesi için öneriler: Model ülke Amerika Birleşik Devletleri. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2017
13 SOS-BAP-A-160317-65 Karadeniz'den Ege Denizi'nin Ötesine Karşılıklı Mübadele Hareketliliği: Giresun'dan Yunanistan'a Kültürel Belleğin Varlığı Üzerine Bir Alan Araştırması İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2017
14 SOS-BAP-A-160317-63 Yeşil Yol Projesi ve Mekânsal Etkileri: Giresun İli Örneği EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 2017
15 SOS-BAP-A-160317-62 Şeyhli Mahallesi (Giresun-Piraziz) ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 2017
16 SOS-BAP-A-160317-61 GİRESUN İLİNİN NÜFUS COĞRAFYASI (1927-2015) FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 2017
17 SAĞ-BAP-HD-190617-147 Kronik Uyku Yoksunluğunun TAS, TOS, Visfatin, Syndecan-4, GDF-15 Seviyeleri Üzerine Etkisinin Deneysel Rat Modelinde Değerlendirilmesi TIP FAKÜLTESİ KBB ABD 2017
18 SAĞ-BAP-C-160317-16 Meyerozyma guilliermondii'de pulse field jel elektroforezi-genomik DNA'nın restriksiyon enzim analizi için uygun enzimin belirlenmesi TIP FAKÜLTESİ Microbiyoloji ve Klin. Mikr. ABD 2017
19 SAĞ-BAP-C-160317-15 Giresun'daki Parklarda Parazitlerin Yaygınlığı TIP FAKÜLTESİ Mikrobiyoloji ABD 2017
20 SAĞ-BAP-C-160317-14 Giresun bölgesinde geleneksel yöntemlerle üretilen fermente gıdalarda bulunan Lactobacillus türlerinin tanımlanması TIP FAKÜLTESİ Microbiyoloji ve Klin. Mikr. ABD 2017
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi