Duyurular :: BAP Yönergesi Değişikliği Duyurusu

Ekleyen: Ahmet ÜSTÜN
Tarih: 29-01-2018         Üniversitemiz Senatosunun 13.01.2017 tarih ve 2017-119/2 sayılı kararı ile yürürlükte olan, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesinin 23 Maddenin birinci fıkrasının  (ç) bendi, 23 Maddenin üçüncü fıkrası ile 26 . Maddenin birinci fıkrasının  (b) bendinde aşağıda sunulan şekli ile Üniversitemiz senatosunun 23.01.2018 tarih ve 2018-138/4 sayılı kararı ile revize edilmiştir.

 

Eski BAP Yönergesinin

İlgili Maddeleri

Revize Edilen BAP Yönergesinin

İlgili Maddeleri

23 Maddenin birinci fıkrasının  (ç) bendiKapsamlı projelerde proje yürütücüsünün ve/veya proje ekibi elemanlarının yarısından fazlasının üniversite ile ilişkilerinin son bulması,”

23 Maddenin birinci fıkrasının  (ç) bendiProjelerde proje yürütücüsünün ve/veya proje ekibi elemanlarının yarısından fazlasının üniversite ile ilişkilerinin son bulması,”

23 Maddenin üçüncü fıkrasıBAPKO,  projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı  halinde  projeyi  dondurulabilir,  kapatabilir,  yürütücüsünü ve araştırmacılarını  değiştirebilir  veya  projeyi  iptal  edebilir.  Proje yürütücüsünün görevden ayrılması, gelişme raporunun uyarıya rağmen zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması, bütçe ve mali koşullarda üniversiteyi ve  dolayısıyla  BAP  kaynaklarını  etkileyen  bozulmalar,  teknolojideki  önemli değişiklikler  ve  benzeri  diğer  durumların  ortaya  çıkması  halinde  de  aynı  işlemler uygulanabilir. Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, bu yürütücü ile imzalanmış olan ‘Proje Destekleme  Protokolü’  feshedilmiş  sayılır  ve  yeni  yürütücü  ile  tekrar  protokol imzalanır.” 

 

23 Maddenin üçüncü fıkrasıBAPKO,  projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı  halinde  projeyi  dondurulabilir,  kapatabilir,  yürütücüsünü ve araştırmacılarını  değiştirebilir  veya  projeyi  iptal  edebilir.  Proje yürütücüsünün görevden ayrılması, gelişme ve/veya sonuç raporunun uyarıya rağmen zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması, bütçe ve mali koşullarda üniversiteyi ve  dolayısıyla  BAP  kaynaklarını  etkileyen  bozulmalar,  teknolojideki  önemli değişiklikler  ve  benzeri  diğer  durumların  ortaya  çıkması  halinde  de  aynı  işlemler uygulanabilir. Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, bu yürütücü ile imzalanmış olan ‘Proje Destekleme  Protokolü’  feshedilmiş  sayılır  ve  yeni  yürütücü  ile  tekrar  protokol imzalanır.” 

 

26 . Maddenin birinci fıkrasının  (b) bendinde “Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması beklenir. ”

 

26 . Maddenin birinci fıkrasının  (b) bendinde “Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması gerekir.

 

 Kamu oyuna saygı ile duyurulur.

 
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi