Duyurular :: Önemli Duyuru - 30.06.2017

Ekleyen: Ahmet ÜSTÜN
Tarih: 30-06-2017Üniversitemiz ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu arasındaki Afiliasyon Protokolü kapsamında BAP Koordinasyon Birimi’ne ödenen BAP ödenek payları 16.06.2017 tarihli ve 30098 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren yeni “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve  Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince kaldırılmıştır.

 

Bu bağlamda BAP ödenek paylarının kısıtlı olması nedeniyle, 21.06.2017 tarihinden itibaren 2017 yılı bütçe döneminde aşağıda belirtilen C Türü projeler dışındaki tüm proje ve destekler yeni bir düzenleme yapılana kadar süresiz olarak durdurulmuştur.

 

Not: 21.06.2017 tarihinden önce BAPKO’dan geçen tüm proje ve destekler halen yürürlüktedir.

 

Devam eden BAPKO Destekleri

 

C Türü Projeler (Lisansüstü Tez Projeleri)'in üst limiti,

 

·       Yüksek Lisans tezleri için en fazla 3.500,00 TL,

 

·       Doktora tezleri için en fazla 7.000,00 TL’dir.
Ersoft
Tasarım ve Programlama: Ersoft Bilgi ve Sistem Yönetimi